Blog

مهم جداا: جميع المقاربات البيداغوجية في كتاب واحد

المقاربات البيداغوجية

مهم جداا: جميع المقاربات البيداغوجية في كتاب واحد

المجلة تتضمن مجموعة من الأبحاث المهمة في مجال التربية والتكوين، وتتضمن ملف خاص بالمقارابات البيداغوجية، وخاصة المقاربة بالكفايات، بالإضافة إلى مجموعة من المواضيع الأساسية الأخرى، منها:

بيداغوجيا الأهداف
بيداغوجيا الكفايات
البيداغوجية الفارقية
بيداغوجيا الاكتشاف
القاربة التواصلية
المقاربة المؤسساتية

….

رابط التحميل